“I slept, and dreamed that life was beauty; I woke, and found that life was duty.” (Louisa May Alcott, 1832-1888)

This site is mainly in Dutch, but you can find an English version of my brief academic summary immediately below, as elsewhere a selected output.

Deze site is grotendeels in het Nederlands, de onderstaande beknopte academische résumé is een uitzondering, alsook elders een geselecteerde output.

Ik herbouw hier stelselmatig (een kritische greep uit) mijn oude weblog aycaramba.be, die om copyright-redenen offline is.

Daarnaast laat ik af en toe nieuw materiaal los, de wijsheid indachtig dat spreken zilver is. Meest recente posts:


Affiliations & addresses


Courses


Selected memberships & projects


(this page last updated 18 Jun 2020)