Niet iedereen behagen

“You learn that no matter how hard you try to please, some people in this world are not going to love you, a lesson that is at first troubling and then really quite relaxing” (civic leader John Gardner, geciteerd door David Brooks in de INYT van 7/1/2015). Dat is er redelijk op. Zie ook “Lief en leed”, track uit het magistrale album Ouwe makkers (2007) van Zjef Vanuytsel.