Microrationaliteit

Ik moest mijn kind laten sterven. De teerlingen geboden dat de oogst dit jaar tegenviel, en het gezin bovendien dra