Microrationaliteit

Ik moest mijn kind laten sterven. De teerlingen geboden dat de oogst dit jaar tegenviel, en het gezin bovendien dra

Wegcode

voor tweevoeters in groep (1) Men verspreide zich zo goed mogelijk over de gehele breedte van de weg, zodat achterliggers

Rijden doet lijden

Vanaf maandag zal er op ons treinnet gestart worden met langzaamaanacties. Ironie! Doe toch gewoon voort zoals je bezig was,

Runs in the family

Het joenk staat weer op de intellectuele kaart. De uiterste consequentie van het identiteitsdenken zijn de gaskamers van Auschwitz, zo

Any ideas, Peter Singer?

Op de nationale luchthaven worden vogels niet toegelaten, dus genadeloos geliquideerd: gevangen en doodgeknuppeld. Kan dat niet evenzeer op “humane”

Pleidooi voor nietsen

“Let August be August”, lees ik vandaag in International Herald Tribune. De heerlijkste maand, zwanger van leegte tussen de gewelddadige

Betonboeren en co

Met übercrisismanager Karel Vinck brengt de konkelkliek rond De Lange Wapper het grof geschut in stelling om de Antwerpenaar finaal