Sixth sense or so

op M.’s vijfde verjaardag

Kille winter en crisis teistert het lage land.
Politici vermaken weer eendrachtig de pot.

En wat ik daar eigenlijk allemaal van vind?
Ach kind, je hebt echt geen gedacht. Maar

laat ons liever zelfonderzoek bedrijven. We
blijven eenmaal van allen naast verwant.

Zo gezegd, zo gezegd. Wagen we ons hoofd
in hoofd, het tij belieft, aan gewaanwandel.

Ben ik die je dus verwek een bewaasde gek?
Ternauwernood. Je ging en blijft, mooi dood.