Toekomst van ons land

Je moet eerst wafels bakken, vooraleer je ze kan verdelen. De liberale logica zelve. Maar wafels of niet, het is snel klaar wie zeker géén lekkers op het bord dienen te verwachten. Zij die deze eigenste wafels aan de betere burger dienen te brengen teneinde de nagels te kopen om aan hun gat te krabben dus. Zonder nering krijg je de tering. Eigen schuld overigens, had je maar een pak harder moeten bakken.